PiaRunners

Cada vegada s’és més conscient de la importància de l’activitat física i l’esport per a la salut i la qualitat de vida de la població. L’activitat física i l’esport és, a més, una alternativa a estils de vida perjudicials per a la salut i una via per ampliar la xarxa de relacions socials.
PiaRunners pretén utilitzar l’Escola com a lloc de trobada per a gent que us agrada anar a córrer o aquells que voleu iniciar-vos en aquesta disciplina.

Utilitzant les instal·lacions de l’Escola, dos cops per setmana ens trobarem i ens agruparem per nivells per poder rebre la planificació i assessorament i realitzar l’activitat de la manera més controlada possible i així poder gaudir dels molts avantatges que aquesta comporta.

Preu

L’activitat començarà el mes d’octubre i acabarà al juny.

Els dies de PiaRunners són dos:  dilluns i dimecres de 20h a 21.30h.

Cost de l’activitat: 19,75€

Inscripció a les Activitats Extraescolars

Com ens podem apuntar a les activitats?

OPCIÓ 2

En cas de no poder fer la inscripció a través d’internet sempre es podrà fer a secretaria.

Consideracions per al curs 2020-21

Les inscripcions online es podran realitzar entre les dates:

30 de juny de 2020

11 de setembre de 2020

Les inscripcions rebudes a partir del dia 12 de setembre no podran començar les activitats fins l’1 d’octubre. A partir d’aquesta data cal fer-les directament a la secretaria.

Totes les activitats tenen un límit de places, i en cas d’excedent de sol·licituds es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions (tant per internet com també a secretaria).

Qualsevol modificació, alta o baixa d’una activitat fora del termini inicial d’inscripció, es farà efectiva a partir del canvi de quinzena del mes en que es faci.

 
Cal lliurar res més a part de la inscripció?

Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries que podran demanar a la secretaria de l’escola.

Per les totes les Activitats Esportives caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del participant. Per totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

Pagament de les Activitats Extraescolars
  • Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’escola. Per aquells alumnes que són de fora de l’escola, també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries). Cal tenir present que es facturaran 9 mensualitats, d’octubre 2020 a juny de 2021.
  • En el cas d’estar inscrit en aquelles activitats programades per dos dies a la setmana i no poder assistir-hi tots dos, s’haurà d’abonar la quantitat completa; per tant, no es podrà aplicar cap descompte.
  • És important tenir present que en cas de voler donar de baixa a un alumne d’alguna activitat cal fer-ho 7 dies feiners abans de final de mes. En cas contrari l’escola no podrà retornar la mensualitat.
  • A partir del mes de maig no es podrà donar de baixa cap alumne de qualsevol de les activitats extraescolars.

Tornar a la graella d'horaris