Esplai

Espai de lleure on els nens i nenes podran gaudir de jocs dirigits, contes, dibuixos, cançons, danses, manualitats…
Cada nen/nena podrà inscriure’s, de dilluns a divendres, els dies que vulgui, respectant durant tot el curs, els dies de la setmana inscrits

Preu

L’import d’aquesta activitat és de 15,40€ (horari de 17:00 a 18:00) i de 22,75€ (horari de 17:00 a 18:30) al mes per dia inscrit a l’activitat.

Els dies esporàdics es cobraran a 7,35€ (horari de 17:00 a 18:00) i 11,15€ (horari de 17:00 a 18:30)

Inscripció a les Activitats Extraescolars

Consideracions per al curs 2020-21

Les inscripcions online es podran realitzar entre les dates:

30 de juny de 2020

11 de setembre de 2020

Les inscripcions rebudes a partir del dia 12 de setembre no podran començar les activitats fins l’1 d’octubre. A partir d’aquesta data cal fer-les directament a la secretaria.

Totes les activitats tenen un límit de places, i en cas d’excedent de sol·licituds es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions (tant per internet com també a secretaria).

Qualsevol modificació, alta o baixa d’una activitat fora del termini inicial d’inscripció, es farà efectiva a partir del canvi de quinzena del mes en que es faci.

 
Cal lliurar res més a part de la inscripció?

Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries que podran demanar a la secretaria de l’escola.

Per les totes les Activitats Esportives caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del participant. Per totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

Pagament de les Activitats Extraescolars
  • Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’escola. Per aquells alumnes que són de fora de l’escola, també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries). Cal tenir present que es facturaran 9 mensualitats, d’octubre 2020 a juny de 2021.
  • En el cas d’estar inscrit en aquelles activitats programades per dos dies a la setmana i no poder assistir-hi tots dos, s’haurà d’abonar la quantitat completa; per tant, no es podrà aplicar cap descompte.
  • És important tenir present que en cas de voler donar de baixa a un alumne d’alguna activitat cal fer-ho 7 dies feiners abans de final de mes. En cas contrari l’escola no podrà retornar la mensualitat.
  • A partir del mes de maig no es podrà donar de baixa cap alumne de qualsevol de les activitats extraescolars.

Tornar a la graella d'horaris