El Projecte educatiu es desenvolupa en dos àmbits complementaris.

1. La concreció dels currículums de cada una de les etapes que imparteix l’escola:

Tenen com a referència els currículums prescriptius establerts pel govern, les competències bàsiques, generals i transversals, i els projectes propis de l’Escola Pia de Catalunya, com el SUMMEM, projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula.

2. Els diferents plans i projectes transversals que té elaborats, com ara:

Acció pastoral i tutorial

L’acció pastoral i la tutoria configuren l’espai individual i grupal d’acompanyament educatiu, de formació humana i d’orientació personal, acadèmica i professional. Es treballa a partir del Pla d’Acció Pastoral i el Pla d’Acció Tutorial.

Pla d’atenció a la diversitat

Cada alumne/alumna és diferent i amb un ritme d’aprenentatge propi. L’escola atén les diferents situacions de l’alumnat dins l’aula, aplicant els recursos adients a cada cas i edat i d’acord amb el marc normatiu vigent. L’escola compta amb el Departament d’Orientació Educativa (DOE), format per professionals específicament titulats.

Programa d’activitats complementàries i extraescolars

En el marc de l’educació integral, complementen l’educació en valors i contribueixen a l’adquisició d’objectius transversals d’escola.

Pla de convivència

Treballem amb tot l’alumnat competències i habilitats socials, mediació entre iguals, coeducació, cultura de la pau, cultura democràtica i de participació, voluntariat i aprenentatge-servei.

Projecte lingüístic

Som una escola multilingüe en ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY des de fa més de 15 anys i pionera a la ciutat en oferir-ne titulació oficial. El projecte es nodreix del Conversation Assistant Programme for Schools (CAPS) fent possible l’immersió lingüística del nostre alumnat directament amb auxiliars de conversa nadius i natives. L’escola ofereix propostes per a viure experiències d’immersió a diferents països. L’escola ofereix, a qui hi vulgui optar, cursar el BATXIBAC i/o el BATXILLERAT DUAL.

Tecnologia a l’aula

A la nostra escola és habitual l’ús de dispositius i recursos tecnològics a l’aula i per a ús col·lectiu i individual, sempre al servei dels propòsits d’aprenentatge.

Treball de la dimensió interior i educació emocional

Per tal de millorar la convivència i aconseguir un clima d’escola harmònic i aconseguir un bon clima d’escola, treballem els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de tot l’alumnat,  infants i joves, amb diferents activitats, ja siguin des de la tutoria o des de qualsevol altra matèria.

Pla de formació continuada del personal de l’escola

El personal docent i no docent segueix una formació continuada orientada a la innovació pedagògica i d’acord amb les polítiques estratègiques de l’Escola Pia de Catalunya.