El projecte pedagògic SUMMEM de l’Escola Pia de Terrassa és reconegut pel Departament d’Educació

L’Escola Pia és l’únic centre de Terrassa que rep el reconeixement de la Generalitat pel seu projecte d’innovació pedagògica, SUMMEM.

Treball Interdisciplinari

Volem garantir aprenentatges significatius i competencials i per aconseguir-ho hem de passar d’una estructura que separa els sabers en matèries independents, a una estructura flexible i oberta, que treballa combinant diverses matèries.

Perquè en la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àmbits i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

Treball Cooperatiu

Treballar de manera cooperativa vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir organitzar l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, més que la competitivitat, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.

Què canvia amb SUMMEM a l'Escola Pia Catalunya

Treballar de manera cooperativa vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir organitzar l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, més que la competitivitat, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.

Fins ara

 • Les matèries o assignatures eren independents entre elles.
 • El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.
 • Treball individual.
 • L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts.
 • L’aprenentatge es fa en una aula.
 • L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.

Amb SUMMEM

 • Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
 • El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
 • Treball cooperatiu: individual i en grup.
 • L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
 • Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
 • L’avaluació és un element més de l’aprenentatge.
 • S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El projecte SUMMEM a l'Escola Pia Catalunya

Treballar de manera cooperativa vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir organitzar l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, més que la competitivitat, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.

Subscriu-te

Si vols subscriure’t a la nostra newsletter deixa’ns el teu correu electrònic.

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya - Inscrita en el registre d'Entitats Religioses núm: 4981