OBJECTIUS

  1. Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
  2. Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.
  3. Assegurar l’atenció dels infants i joves tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari escolar, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  4. Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  5. Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

Dades importants

Totes les activitats extraescolars s’iniciaran el primer dia lectiu de curs sempre que així ho permeti el pla d’obertura dels centres marcat pel Departament d’Educació al setembre del 2021. Per tant, des de l’escola ho hem preparat tot perquè el primer dia lectiu tots els alumnes ja puguin gaudir de les seves activitats de lleure. Però cal recordar que estem pendents de rebre les indicacions concretes. Gràcies per la vostra comprensió.

La finalització de les activitats extraescolars serà el darrer dia lectiu. D’aquesta manera tots els alumnes podran gaudir des del primer fins l’últim dia de les activitats.

Al finalitzar l’activitat els alumnes que han estat dins l’edifici de l’escola sortiran per la pati de les oliveres i els alumnes que han realitzat activitats esportives sortiran des dels vestidors. En qualsevol cas el primer dia d’activitat el monitor us acabarà de confirmar aquesta informació. En el cas que alguna família tingués algun imprevist a l’hora de recollir el seu fill/a, aquest s’esperaria a la porteria de l’escola.

Informació important que cal saber

Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es podria anul·lar l’activitat. Durant les primeres setmanes de setembre s’avisarà a les famílies que estiguin afectades per aquestes circumstàncies, facilitant-los totes les solucions possibles.

Es realitzaran reunions informatives de diferents activitats extraescolars, quan sigui necessari, per explicar el funcionament i resoldre possibles dubtes d’alguna activitat extraordinària com poden ser les estades esportives que es realitzen cada any.

Els alumnes de Primària i Secundària que realitzen qualsevol activitat extraescolar de l’escola, no podran sortir d’aquesta en acabar les classes i abans de començar l’activitat. En cas de voler sortir de l’escola s’haurà de presentar una autorització per escrit.

Inscripció a les Activitats Extraescolars

Consideracions per al curs 2021-22

Les inscripcions online es podran realitzar entre les dates:

7 de juliol de 2021

10 de setembre de 2021

Les inscripcions rebudes a partir del dia 13 de setembre no podran començar les activitats fins l’1 d’octubre. A partir d’aquesta data cal fer-les directament a la secretaria.

Totes les activitats tenen un límit de places, i en cas d’excedent de sol·licituds es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions (tant per internet com també a secretaria).

Qualsevol modificació, alta o baixa d’una activitat fora del termini inicial d’inscripció, es farà efectiva a partir del canvi de quinzena del mes en que es faci.

 
Cal lliurar res més a part de la inscripció?

Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries que podran demanar a la secretaria de l’escola.

Per les totes les Activitats Esportives caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del participant. Per totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

Pagament de les Activitats Extraescolars
  • Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’escola. Per aquells alumnes que són de fora de l’escola, també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries). Cal tenir present que es facturaran 9 mensualitats, d’octubre a juny.
  • En el cas d’estar inscrit en aquelles activitats programades per dos dies a la setmana i no poder assistir-hi tots dos, s’haurà d’abonar la quantitat completa; per tant, no es podrà aplicar cap descompte.
  • És important tenir present que en cas de voler donar de baixa a un alumne d’alguna activitat cal fer-ho 7 dies feiners abans de final de mes. En cas contrari l’escola no podrà retornar la mensualitat.
  • A partir del mes de maig no es podrà donar de baixa cap alumne de qualsevol de les activitats extraescolars.

Tornar a la graella d'horaris