preinscripció 2020-21

Informació relativa al període de preinscripció.

Tal i com vàrem acordar us comuniquem que el període de Preinscripció del curs 20-21 per les etapes d’Infantil, Primària i ESO serà del 13 al 22 de maig i es podrà fer de manera telemàtica i presencial.

Pel context social actual el Departament d’Educació ens remarca que cal reduir al màxim els tràmits presencials i per això us recomanem la presentació de sol·licituds en suport informàtic.

Des de l’escola volem donar-vos el màxim suport i per això us informem que per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant als telèfons:

INFANTIL:  609 204 917

O bé enviant un correu electrònic a terrassa@escolapia.cat

formalitzar la presentació de la preinscripció

Tal com especifica el Departament d’Educació, per formalitzar la presentació de la preinscripció, caldrà que ens envieu a l’adreça de l’escola terrassa@escolapia.cat:

Resguard de la sol·licitud que podreu descarregar de l’aplicació (necessitareu el nostre codi de centre per emplenar la sol·licitud).

Codi de centre: 08029647

Documentació acreditativa escanejada o fotografiada (com arxius adjunts)

Llibre de família: Les pàgines on surt la informació dels pares i dels fill/s. 

DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor, i de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys.

TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen/a.

Informeu a l’assumpte de l’email els cognoms+nom de l’alumne i el curs pel que preinscriu.

Nosaltres us respondrem i justificarem així la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

Us recordem que és imprescindible rebre la documentació a partir del 13 de maig (i fins el 22 de maig) però en cap cas podem formalitzar-la abans.

IMPORTANT! És imprescindible que coincideixi l’adreça postal que consta en el DNI pare, mare o tutor que fa la preinscripció amb la que poseu a la sol·licitud perquè en cas que no sigui així caldrà adjuntar també el padró municipal.

No podeu fer la presentació telemàticament?

En cas que no us sigui possible fer la presentació telemàtica també podreu fer-la presencialment, des del 19 al 22 de maig. En aquests casos us demanem que demaneu cita prèvia per l’aplicació del departament.

L’horari de la nostra secretaria és de 8:00h a 14:00h i l’accés a l’escola es farà per la porta principal (C/Col·legi, 14).

Vols fer una entrevista amb nosaltres?


Perquè l'Escola Pia de Terrassa?