Basquet, futbol i handbol

Aquestes activitats, consisteixen en la pràctica de l’esport triat. Fent dos entrenaments setmanals i els dissabtes partits de competició dins de l’àmbit del Consell Esportiu i/o Federat segons l’edat i l’esport. Per fer els entrenaments cal dur roba i calçat adient per la pràctica esportiva i per jugar els partits dissabtes cal tenir l’equipació que es pot aconseguir a la mateixa escola.

Preu

Jocs esportius escolars:  l’import de l’activitat és de 49,65€ al mes. Els esports escolars hauran de pagar l’assegurança esportiva un cop iniciada l’activitat (preu pendent de confirmació).

Competició federada: 58,85€. També hauran de pagar la fitxa (preu pendent de confirmació).

Inscripció a les Activitats Extraescolars

OPCIÓ 2

En cas de no poder fer la inscripció a través d’internet sempre es podrà fer a secretaria.

Les inscripcions online es podran realitzar entre les dates: 20 de juny de 2022 i 31 d'agost.

A partir del dia 1 de setembre cal fer-les directament a la secretaria de l'escola, no es podran fer online.

Totes les activitats tenen un límit de places, i en cas d’excedent de sol·licituds es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions (tant per internet com també a secretaria)..

Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries que podran demanar a la secretaria de l’escola.

Per les totes les Activitats Esportives caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del participant. Per totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’escola. Als alumnes que són de fora de l’escola, se'ls facturaràn els rebuts al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries).

Les activitats començaran el 5 de setembre facturant 10 mensualitats.

En el cas d'estar inscrit en aquelles activitats programades per dos dies a la setmana i no poder assistir-hi tots dos, s'aplicarà el descompte pertinent previ avís a la Secretaria de l'escola.

És important tenir present que en cas de voler donar de baixa a un alumne s'ha d'informar a la Secretaria de l'escola abans del dia 25 de cada mes.

Tornar a la graella d'horaris