Som la Txell i el Jordi, professionals d’Infermeria col·legiats amb experiència en salut escolar comunitària i treballem al servei d’infermeria de l’escola. Estem encantats atenent a qui en algún moment del dia no es troba bé, sigui alumne o mestra.

Estem en contacte permanent amb la comunitat educativa de l’Escola per detectar necessitats i millores; sempre atents i afavorint la millor qualitat de vida per tothom.

El servei d’infermeria

El servei d’infermeria escolar ofereix assistència sanitària a l’alumnat i orienta a les famílies en qüestions de salut comunitària.

El servei promociona la salut de la comunitat escolar junt amb el departament de Salut mitjançant el programa Salut i Escola que gestiona el CAP Sant Llàtzer (àrea bàsica de Salut corresponent a l’escola PIA de Terrassa).

La infermeria de l’escola fa el seguiment de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries de l’alumnat i de les seves medicacions de rescat, pautades segons indicacions mèdiques i en coordinació amb els responsables del servei de menjador de l’escola.

Infermeria escolar

La infermeria de l’escola  administra medicació puntual i/o crònica sempre que sigui necessari en horari escolar i seguint les pautes prescrites pels pediatres de cada nen o nena.

Informa de les actuacions assistencials a les famílies i els tutors dels alumnes que presenten afeccions de salut per tal de prevenir possibles complicacions.

Coordina, amb el Cap Sant Llàtzer del C.S.T, l’administració a l’escola de les vacunes per a l’alumnat de 6è de primària i 2n d’ESO, d’acord amb el calendari de vacunacions determinat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Horari del servei d’infermeria

L’horari del servei és de dilluns a divendres de 8h a 18h45 i dimarts i dijous fins les 20h, per l’alumnat de les activitats extraescolars que es duen a terme a l’escola .

Espai infermeria

Està ubicat just a l’entrada de l’edifici principal de l’escola i disposa de l’equipament i del material necessari per l’atenció sanitària assistencial de la comunitat educativa.