Benvolgudes famílies,

Una vegada més us presentem amb il·lusió aquest recull d’activitats que realitzarem al llarg del curs dins del programa Escola Oberta.

Representa un gran esforç de previsió que hem realitzat treballant conjuntament l’APA, com a associació de famílies del centre, i l’Equip Directiu de l’escola. La coordinació d’aquest programa ha estat a càrrec d’en Josep Maria Tarrés.

Les activitats que us presentem a continuació les hem classificades en 7 categories diferents responent a objectius i necessitats diverses però totes elles significatives per a la vida de l’escola.

La tasca d’educar als fills i filles és una feina d’alta responsabilitat;en l’Espai de formació hem programat diverses reunions i xerrades imprescindibles per acompanyar-los en el seu procés de creixement personal. Però a més a més, també és molt necessari disposar d’espais de temps que ens permetin reflexionar sobre la nostra tasca educativa, que ens permetin compartir amb altres els nostres dubtes i/o inquietuds.

En l’Espai de reflexió us fem una proposta suggerent a partir dels grups Família Escola Acció Compartida (FEAC). Però l’educació dels fills i filles passa sobretot per compartir temps amb ells; és aquesta dedicació de temps la que ens permetrà construir vincles afectius ferms i duradors. Des de l’escola us oferim una proposta dins l’Espai de tallers familiars.

La cultura també hi té una presència activa a l’escola. En l’Espai cultural hi trobareu diferents propostes com conferències, concerts i teatre.
Les activitats de caire més confessional i de voluntarietat les trobareu en l’Espai de pastoral.

No volem deixar de banda, la cura del nostre benestar físic, creiem que aquest ha de ser també un dels nostres objectius. L’Espai d’activitat física i salut ens ofereix dos tipus d’activitats que ens ajudaran a millorar la nostra qualitat de vida.

I per últim, l’Espai lúdic, on trobareu totes aquelles activitats que fomenten la convivència i les afeccions.

Amb aquest programa d’activitats pretenem avançar en la millora dels canals de comunicació entre l’APA, l’Escola i les famílies.

Som conscients, doncs, que és una eina més que ens ajuda a fer realitat l’objectiu que teniment comú: el projecte de la nostra escola, de l’escola que hem triat pels nostres fills i filles i que vol, conjuntament amb les famílies, fer créixer els alumnes desenvolupant la seva personalitat, ajudant-los a construir els seus coneixements i educant-los en uns valors que permetin la millora de la societat que vivim.

Dossier Escola Oberta 2017-18

Esperem que us agradi i que hi pugueu participar.