L’Escola de Música és oberta a la ciutat, s’hi pot inscriure tot infant i adult que ho vulgui i que estigui interessat en fer música. En el nostre projecte integrat, els estudis musicals es converteixen de forma natural en una part més de la vida escolar quotidiana dels alumnes i les famílies, ja que és la suma de dos mons que sovint estan separats, l’escola general i l’escola de música.

Amb l‘Escola de Música integrada en el centre l’organització familiar és més senzilla, ja que totes les activitats es fan en el mateix lloc, evitant desplaçaments innecessaris. L’ escola de música ofereix activitats tant en horari de migdia com tarda i les activitats es realitzen sempre dins els espais i les aules de l’escola.

Més informació i inscripcions