El passat mes de maig vam realitzar una reunió per les famílies de P4 i P5, per explicar com estem aplicant el projecte SUMMEM a les aules d’infantil. Un èxit de participació i d’implicació per part dels docents i de les famílies!

Amb la implantació del Summem hi ha un objectiu final que és que els nens aprenguin, no només a treballar en equip, sinó a treballar de manera cooperativa amb aquest equip. 

A P3 el treball que fem bàsicament és de coneixença i cohesió de grup, introduïm un treball per parelles i un itinerari.

A P4 ens iniciem en les estructures de treball cooperatiu i començarem a fer els plans d’equip en els Itineraris d’aprenentatge.

A P.5 continuem fent les dinàmiques de cohesió de grup ,  consolidem estructures de treball cooperatiu, fem plans d’equip i un Itinerari d’aprenentatge cada trimestre.

Un pas previ per a poder començar amb el treball cooperatiu i, per tal que el grup es conegui bé i interaccionin tots amb tots, comencem a realitzar diverses activitats de cohesió de grup. L’objectiu és aconseguir que mica en mica, els alumnes d’una classe es conscienciïn com a grup i es converteix cada vegada més en una petita comunitat d’aprenentatge. Hi ha un moment que el grup  ja està ben cohesionat i ja està a punt per a fer els equips per a poder treballar de manera cooperativa i seguint unes estructures que comencem a treballar i a practicar.

Després de treballar la cohesió de grup i algunes de les estructures cooperatives, ens iniciem en el que anomenem els Itineraris d’Aprenentatge. Els itineraris parteixen d’una pregunta vertebradora que ens planteja un repte, motivadora per als nens i nenes i que ens permetrà realitzar tot un treball d’investigació de manera interdisciplinar ( treballant les diverses àrees d’aprenentatge, tot i que normalment están enmarcadas en una àrea nuclear que és la descoberta de l’entorn) fins a poder resoldre-la i que els nens i nenes puguin fer transferències a la vida real del que han après i han investigat.

És important aprendre a treballar en equip i com diu aquest African Proverb “If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together” 

Aquesta web utilitza cookies per millorar l'experiencia de l'usuari. Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús.