La cohesió de grup, un fonament del treball cooperatiu

Tothom és conscient que és més factible assolir el cim en equip i que l’equip demana l’aportació de cadascun dels individus perquè el treball individual és un element fonamental. Doncs així succeeix també en el treball cooperatiu.

Treballar de manera cooperativa implica potenciar la participació de tot l’alumnat, treballar la seva autoconfiança i el lideratge compartit. I per aconseguir aquest aprenentatge és bàsic treballar la cohesió del grup-classe i fer que se sentin compromesos amb un objectiu comú, alhora que els exigim una responsabilitat individual per allò que aporten al grup. Cada un ha de promoure l’èxit de l’altre perquè també és el seu.

Actualment la Neurociència demostra que la col·laboració dona sentit a l’aprenentatge. Si aconseguim intergrar-nos bé en un grup de treball, augmenta la nostra atenció i dedicació a la feina. En el treball cooperatiu els equips estan molt ben cohesionats quan cada membre té clar quin és el seu rol, funció i repte d’equip. Amb aquesta manera de treballar promovem l’assoliment de l’excel·lència de cada membre i de tot l’equip.

En una classe organitzada de manera cooperativa els estudiants deixen d’estar centrats en si mateixos, per aprendre a conviure, per fer créixer llaços positius i duradors que els cohesionin com a grup. Les diferents personalitats, capacitats i ritmes de cadascun dels membres se sumen i esdevenen clau per aconseguir l’objectiu de tot l’equip mentre fan avançar a cadascú també individualment. Garantim així el bon progrés de tothom i fomentem el caràcter inclusiu.

Avancem cap a una educació per a la vida, treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.