Perquè la ciència ja ha demostrat que:

Aprenem més i millor si ho fem en grup

Col·laborant i assumint responsabilitats!

L‘emoció millora l’efectivitat

L’aprenentatge assoleix els nivells més alts d’efectivitat quan allò que treballem ens emociona!

Aprenem quan experimentem

No al memoritzar repetint els conceptes!