La nostra ment és única i intransferible. I el nostre cos és ment. Ho sabies?