Voluntariat (projectes en què col·laborem)

L’Escola Pia de Terrassa ha estat sempre compromesa amb la realitat social de la ciutat i per això, més enllà de l’horari acadèmic, oferim als alumnes de Batxillerat, exalumnes, pares i mares la possibilitat de col·laborar com a voluntaris en diferents projectes de caràcter social. Perquè el Voluntariat és per a l’Escola la millor manera de posar en pràctica els valors de l’educació.

El grup GAS (Grup d’Acció Solidària)

És una agrupació d’alumnes de batxillerat que participa activament en els projectes de la Fundació Educació Solidària (FES) de l’Escola Pia de Catalunya. Creem i organitzem activitats a l’escola i alhora participem en una formació específica de voluntariat impartida pel grup ADHARA, entitat també de l’Escola Pia de Catalunya.

Grup UNESCO

És una agrupació d’alumnes de l’ESO, organitzats en comissions. La nostra fita és col·laborar amb diferents projectes organitzats per l’escola com poden ser El Dia de Sant Jordi, la Commemoració del Dia de la UNESCO, La Marató de TV3, L’acte del DENIP i els Acompanyaments.

Principals projectes de VOLUNTARIAT en els que col·laborem:

  • Projecte de la Fundació Escola Solidària (FES) per les Beques del Senegal
  • Acompanyament a la 3a Edat (llars d’avis de la ciutat)
  • Projecte Sant Jordi RECICLA CULTURA per acostar la lectura a tothom
  • Acompanyament al Menjador de l’escola d’Educació Especial Crespinell
  • Projecte de Reforç escolar amb la Fundació Busquets
  • Recollida d’aliments per col·laborar amb El Dinar de la Fam
  • Projectes amb Prodis, Fupar, Creu Roja, Càritas, El Rebost i d’altres entitats solidàries de la ciutat
  • Col·laboració amb la Fundació AVAN – Projecte d’acompanyament a usuaris: ANEM