Presentació Projecte 1×1

Per tothom és compartit que les tecnologies educatives han esdevingut un recurs més en el procés d’ensenyament-aprenentatge. La seva incorporació a les escoles i a les aules és una realitat i s’ha anat adaptant en funció de les necessitats.

El curs 2010-2011 el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el projecte 1×1 que significa que cada alumne compta amb un ordinador i l’escola no s’hi va acollir donat que els continguts digitals eren primeres versions i calia comptar amb una xarxa sense fils que assegurés la connectivitat.

Per a tot això, l’escola es va dotar de carros amb portàtils per tal que, juntament amb les aules d’informàtica, l’alumnat i el professorat treballin les habilitats i les competències digitals.

L’equip directiu i l’equip docent considera que ara és un bon moment per integrar-nos al Projecte 1×1 i que cada alumne, a partir del cicle superior de primària, es doti del seu propi dispositiu. D’aquesta manera es facilita l’adquisició d’hàbits de treball usant diverses fonts d’aprenentatge, així com adquirir les competències TAC definides des del Departament d’Ensenyament.

L’Escola Pia de Catalunya, cada any, homologa un ordinador triat, específicament, per a treballar a l’aula i en gestiona una compra conjunta per aconseguir el millor preu i assegurar un bon servei post-venda. És per això que us recomanem el proveïdor proposat des de l’escola.

1. L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.

​3. No s’engegaran fins que el professorat ho indiqui.

4. Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador.

5. Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.

6. No es poden fer servir els ordinadors als passadissos ni al pati.

7. L’alumne/a portarà el seu cable d’alimentació però només caldrà connectar-ho a la xarxa elèctrica quan sigui necessari (si les bateries estan baixes o per indicació del professor), i sempre amb prèvia autorització.

8. Cal portar auriculars en les sessions on sigui necessari (idiomes, visionat de vídeos…).

9. La connexió a la wifi de l’escola està auditada i només permet l’accés a aquells continguts d’Internet que l’equip pedagògic consideri oportú pel seu us a l’escola.

10. Només es podran instal·lar Apps i extensions que la direcció pedagògica n’hagi aprovat el seu us.

11. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professor/a.

Els portàtils són una eina d’aprenentatge reservada a aspectes acadèmics. I és amb aquesta finalitat que l’escola homologa el maquinari i el programari que cal utilitzar.

El professorat és qui regula l’ús dels ordinadors a l’aula i té potestat per demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho cregui necessari.

L’alumnat disposa de la contrasenya d’usuari de Google Apps  per accedir al chromebook. Però aquesta contrasenya ha de ser informada a les famílies o tutors legals, i als professors/es que els la demanin.

Tots els ordinadors han d’estar etiquetats amb el nom i el grup de l’alumne/a que n’és el propietari.

L’ordinador portàtil és propietat de les famílies i, per tant, són les encarregades del seu manteniment, de gestionar la garantia en cas de mal funcionament i de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt i els accidents.

L’ordinador a l’escola és una eina de treball per a l’estudi. El professorat és qui dirigeix i organitza l’ús dels ordinadors a l’aula.

L’ordinador és de l’alumnat i ells han de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i els accidents.

Desar l’ordinador en una funda protectora.

L’ús del ratolí és optatiu, però es molt recomanable portar-ne un de petit.

En el cas d’impossibilitat de connexió a casa, els alumnes podran treballar amb els portàtils a la mediateca segons l’horari establert.

Maquinari i programari

Avaries i garantia

En cas d’avaria el procediment que cal seguir és el següent:

La garantia és de 2 anys, i inclou les peces, la mà d’obra i el transport necessari. No hi entra el robatori, el trencament de pantalla, cops i caigudes. En cas d’haver adquirit una extensió de garantia o assegurança addicional, comuniqueu al mateix servei tècnic.

MOLT IMPORTANT!

En cas d’ordinadors que estiguin fora de garantia, el servei tècnic pot cobrar un import aproximat de 35 euros + IVA en cas de no acceptació del pressupost

Qualsevol reparació d’un portàtil que no entri en garantia o bé estigui fora de garantia pot suposar un cost elevat.  En alguns casos pot superar el preu del mateix dispositiu. 

Com gestionar una avaria :

Selecciona la marca del teu chromebook:

Comunicar l’avaria

Cal registrar-se a la web del servei tècnic https://areaprivada.apalan.com/ i obrir la incidència.

Com registrar-se per primera vegada?

Codi de centre (“Verificación de Grupo”): BJWQ2P56

Entrega de l’ordinador

Un cop la família ha registrat la incidència al servei tècnic podrà entregar el dispositiu juntament amb una còpia de la Notificació d’Incidència a la Secretaria de l’escola que serà qui gestioni la recollida del Servei Tècnic Oficial. Només es recolliran dispositius en horari de Secretaria, de 8 a 14h.

ALERTA!

No s’acceptarà un paquet sense la corresponent Notificació d’Incidència

És MOLT IMPORTANT que el dispositiu s’entregui amb l’embalatge original o bé en una caixa de dimensions adequades per evitar que quedi malmès amb el transport.

És MOLT IMPORTANT que només s’entregui el dispositiu, sense alimentador ni cap accessori més (són objectes susceptibles de pèrdua i no cal adjuntar-los).

RECOLLIDA

Quan el dispositiu arriba del Servei Tècnic Oficial reparat a l’escola és la mateixa Secretaria qui avisa a la família de la seva recepció perquè passi a recollir-ho en horari de Secretaria: 8 a 14h.

És IMPRESCINDIBLE per fer la recollida que la família aporti el dispositiu i l’alimentador que té en préstec i es comprovarà que està tot en òptimes condicions al moment de fer la recollida del seu dispositiu reparat.

Comunicar l’avaria

Podeu contactar amb Acer al telèfon específic per a Educat: 93 800 36 65 (dilluns a divendres, de 9:30 a 18:30)

Quan contacteu amb Acer:

– Us demanaran el número de sèrie (el podeu trobar a la caixa).

-Especifiqueu el lloc de recollida l’escola.

-Us demanaran el codi de client. El codi client de l’escola és:  C4001028S

– Us obriran una incidència i rebreu un mail amb el número RMA que caldrà que us apunteu. En cas necessari, amb aquest número podreu fer un seguiment de l’estat de la reparació.

Entrega de l’ordinador

Un cop la família ha registrat la incidència al servei tècnic podrà entregar el dispositiu juntament amb una còpia de la Notificació d’Incidència a la Secretaria de l’escola que serà qui gestioni la recollida del Servei Tècnic Oficial.

Només es recolliran dispositius en horari de Secretaria de 8 a 14h.

ALERTA!

No s’acceptarà un paquet sense la corresponent Notificació d’Incidència

És MOLT IMPORTANT que el dispositiu s’entregui amb l’embalatge original o bé en una caixa de dimensions adequades per evitar que quedi malmès amb el transport.

És MOLT IMPORTANT que només s’entregui el dispositiu, sense alimentador ni cap accessori més (són objectes susceptibles de pèrdua i no cal adjuntar-los).

RECOLLIDA

Quan el dispositiu arriba del Servei Tècnic Oficial reparat a l’escola és la mateixa Secretaria qui avisa a la família de la seva recepció perquè passi a recollir-ho en horari de Secretaria: 8 a 14h.

És IMPRESCINDIBLE per fer la recollida que la família aporti el dispositiu i l’alimentador que té en préstec i es comprovarà que està tot en òptimes condicions al moment de fer la recollida del seu dispositiu reparat.

Servei de Préstec

L’escola disposa de portàtils de préstec perquè l’alumne pugui continuar treballant mentre el seu dispositiu comprat en el proveïdor homologat s’està reparant. En el cas de no acceptar la reparació del dispositiu entregat al servei tècnic s’haurà de tornar el dispositiu de préstec.

** En el cas dels dispositius ACER cal aportar en el moment de l’entrega la Sol·licitud de reparació d’Acer (que haurà rebut per correu electrònic i on li assignen el número de RMA).

Si us plau, els chromebooks de préstec no son infinits. Us agrairem que el retorneu el més aviat possible per alliberar-lo i poder tornar-lo a  deixar en préstec.