la FEAC, Què És?

F.E.A.C., són les sigles que rep el nom del programa “FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida”.

La finalitat d’aquest programa és afavorir les relacions de col•laboració i intercanvi entre l’escola i les famílies, amb la creació d’un espai de diàleg i de reflexió que els ajudi a créixer per millorar la seva tasca educativa. Això s’aconsegueix creant un grup estable de pares, mares i mestres que es trobin regularment.

Actualment hi ha 178 Escoles d’arreu de Catalunya i Principat d’Andorra que l’han adoptat.

EEl programa consta de dos components, el butlletí FAMÍLIA/ESCOLA i les Trobades “FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida”.La finalitat del butlletí FAMÍLIA/ESCOLA, del qual se’n pot veure un exemplar en una pestanya adjunta, és la d’informar i motivar el diàleg en l’àmbit familiar i el de les mateixes Trobades periòdiques “FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida” amb els temes i qüestions que s’hi suggereixen. Alguns exemples dels temes que es presenten són: Les rebequeries, Les celebracions infantils, Els premis, Educar per l’autonomia, La comunicació amb els més petits, Educar per l’espera, Els infants tossuts, Les inseguretats infantils, Educar en l’adversitat, El respecte als més petits, … Aquest butlletí el reben al llarg del curs totes les famílies que participen del programa, alguns dies abans de cada trobada.

LLes Trobades FEAC estan pensades perquè pares, mares i mestres del mateix curs o etapa es trobin a l’escola en grups d’unes quinze persones i amb un moderador, per dialogar i reflexionar sobre temes que són de responsabilitat comuna (proposats en el butlletí FAMÍLIA/ESCOLA). El programa està pensat per realitzar cinc trobades, motiu pel qual es reben cinc butlletins.

El programa compta amb una estructura de suport i manteniment de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (feac@escolacristiana.org).

Conscients de la importància de l’establiment d’un nou estil de relacions de col•laboració entre les famílies i l’escola on s’eduquen els seus fills, i que assumir aquest repte comporta donar respostes creatives i agosarades, el Programa FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida (FEAC) es proposa els objectius següents:

a) Crear un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies que hi ha confiat l’educació dels seus fills.

b) Establir i mantenir un canal regular d’informació entre l’escola i les famílies que hi estan vinculades, de manera que aquesta informació esdevingui, per als pares i mares dels alumnes, un estímul que motivi el desig d’un diàleg formatiu amb els mestres i professors de l’escola.

c) Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin, conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es de l’escola.

d) Ajudar les famílies a compartir els criteris educatius de l’escola i a donar suport a la tasca que realitza amb llurs fills, de manera que aquesta tasca esdevingui, cada dia més, una “acció compartida” per les famílies i l’escola.

e) Ajudar els mestres i professors a conèixer i comprendre les preocupacions de les famílies en relació amb l’educació dels seus fills, que són els alumnes de l’escola.

f) Afavorir que els pares i mares considerin que l’escola de llurs fills és, també, la seva escola i, per tant, que reconeguin que és també l’àmbit en el qual poden augmentar la seva formació com a pares i mares educadors de llurs fills.

g) Fer que l’escola cristiana esdevingui un mitjà d’evangelització i, també, de formació cristiana de les famílies creients, i que aquestes s’impliquin en l’educació de la fe de llurs fills.

h) Facilitar a l’escola el suport social que necessita com a institució educativa i esdevingui, cada dia més, una institució respectada i valorada per la societat.

En una Trobada FEAC s’hi acostuma a fer:

  • Llegir el text del Butlletí FEAC, que introdueix amb una anècdota, el tema de la trobada.
  • Parlar amb els altres membres del grup en conversa oberta o mitjançant alguna dinàmica de grup.
  • Pensar sobre el que els altres aporten, els textos que es llegeixen o les pròpies actituds
   Escoltar opinions, experiències, sentiments, idees d’altres pares-mares i de docents que també eduquen.
  • Llegir algun fragment d’algun text que pot resultat interessant, provocador, etc.
   Fer alguna activitat que ajudi a expressar o plasmar bones idees, experiències, etc. del grup sobre el tema (un mural, la lletra d’una cançó, una diàleg representat, …)
  • Riure. Generalment en els grups, si hi ha bon clima s’acaba rient força.
  • Menjar o beure. Tampoc és estrany que s’acabi fent un mos o un beure.

Per mi el FEAC és un espai molt agradable de reflexió, moltes vegades en veu alta, sobre diferents temes de l’educació dels nostres fills. És un moment de compartir situacions i sentiments en el qual et sents acompanyada per un grup d’iguals i unes dinamitzadores que et fan pensar sobre quines actuacions poden ser les més adequades en cada cas.
Ha estat una experiència molt positiva i estic molt agraïda a la gent que fa possible que el FEAC tiri endavant.
Mil gràcies,

Família Sola-Lara P3

El tema de l’educació dels nostres fills ens preocupa i ens sentim els màxims responsables d’aquesta. FEAC ens està ajudant a conèixer, escoltar, opinar, discutir,… i veure punts de vista diferents sobre temes que són molt propers a l’edat de la nostra filla. També ens està donant la possibilitat de compartir moments amb altres pares motivats per aquests temes.

Família Miquel-Folch de P3

Per començar, vull fer un agraïment molt especial a l’Escola Pia, per donar-nos als pares, la opció de poder participar en aquest innovador projecte, que sota el meu punt de vista, és engrescador, divertit i alhora, formatiu. És engrescador perquè coneixes pares en la mateixa situació que tu, és divertit perquè els temes a debat són comuns en la nostra vida diària, i és formatiu perquè “sempre” aprens alguna cosa d’aquelles famílies que t’envolten a l’escola.
Crec que FEAC no et vol formar com a pares, sinó compartir en petites dosis les teves experiències, que en molts del casos, són anècdotes dignes d’explicar i d’escoltar. Tot i que el ritme de vida que portem és trepidant, sóc mare de família nombrosa i crec que mai és tard per dedicar algunes estones externes a l’educació dels fills.
Us animo a venir a tots, perquè jo, de ben segur que repeteixo.!!!!!

Família Solà-Valle de P3

La participació en el programa FEAC ens ha semblat molt profitosa; sobretot pel fet de poder compartir amb altres famílies amb infants idees i experiències envers l’educació dels fills.
Et sents acompanyat en el camí d’educar.

Família López-Petit de P4

Ha estat molt interessant trobar-se i parlar de temes que toquen de prop l’educació dels nostres fills: especialment perquè parlant amb altres pares veus idees i aprens tècniques que llavors pots posar en pràctica.
Ens ha agradat i hi volem tornar a participar l’any que ve.

Família Bassols-Dinarès de P4

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESO
CRÈIXER EN LA FE
1. Les “pataletes”

2. Les celebracions d’aniversaris

3. Els mites i les fantasies infantils

4. La iniciació al gust per la lectura

5. Educació sexual

6. Els premis. La responsabilitat

7. L’autonomia. Els hàbits de dormir

8. La gelosia

9. La mort

10. Les baralles

11. Educar per l’autonomia

12. Educar per l’espera

13. Joguines i gènere

14. Els infants tossuts

15. Les “mentides”

16. Educar en l’adversitat

17. Els “mals” dels petits

18. La comunicació amb els més petits

19. Educar l’esforç i la voluntat

20. El respecte als més petits

21. Què vol dir aprendre a l’educació infantil?

22. Encaixar algunes conductes agressives

23. Col·laborar pares i escola

24. Les inseguretats infantils

25. Quins contes?

26. L’autonomia, els límits i els bons costums

27. La mort

28. Ajudar a reflexionar

29. Les extraescolars a infantil?

30. La diversitat: Conèixer per confiar

31. Les rebequeries

32. Els regals

33. Les mostres d’estimació

34. Llegir i escriure: un procés

35. La felicitat: Acollir amb bon humor

36. Els límits com a referents

37. Polls, ja hi tornem a ser

38. La gestió del temps en família

39. La relació pares / mestres

40. Necessitem jugar

41. Traumes infantils

42. Preguntes incòmodes

43. L’esforç dels infants

44. Fer-se gran

45. Aprendre a suportar els mals

46. L’he de renyar molt

47. Rutines

48. Les pors infantils

49. Quan tenim pressa

50. Estimar-los: respectar

51. Ens prenen el pel

52. Molt llestos, poc autònoms

53. De què podem parlar davant dels nens?

54. Dinar a casa, al cole, al restaurant

55. Torna-me’l a explicar (contes)

56. Què s’aprèn anant de colònies?

1. Assumir responsabilitats a casa2. El paper dels pares: dominar les emocions

3. Les activitats extraescolars

4. Els deures

5. Premis i càstigs. Autodisciplina

6. El paper dels avis

7. Les relacions familiars i la TV

8. La sobreprotecció i la por; autonomia

9. Els jocs electrònics

10. Eduquem per cooperar o per competir

11. Educació afectivo-sexual

12. Educar en el lleure

13. Educar en la diferència

14. Els insults

15. Construcció ajustada de sí mateix

16. Ensenyar a prendre decisions

17. Ensenyar a veure la tele

18. Els límits i les “baralles” pares-fills

19. La “paga” o setmanada

20. Aprendre a respectar a l’assemblea de classe

21. Els ídols dels nostres fills

22. Qui és més generós?

23. S’acosten les vacances!

24. Els nens despistats

25. Llegir, entre l’animació i l’obligació

26. Les “bones maneres”

27. La mort i la frustració d’expectatives

28. L’alimentació i els àpats

29. Educar en l’austeritat

30. La diversitat: Conviure per enriquir-se

31. Castigar o ensenyar a reflexionar?

32. Veure la TV fins a quina hora?

33. La sobreprotecció

34. El valor del temps

35. La felicitat: Amb qui som feliços?

36. Drets i responsabilitats

37. Depressió i estrés infantil

38. Petits detalls, grans il·lusions

39. La febre del “pressing cacht”

40. Una pantalla, dues pantalles …

41. I tu com et sents?

42. Norma: arbitraria o amb reflexió

43. Si m’esforço ho aconsegueixo

44. Mobilitzats pel mòbil

45. Per “si de cas …”

46. Fer-ne un bon estudiant

47. Quan ens veuen diferents

48. Quan ens veuen diferents

49. Les il·lusions dels pares

50. Estimar-los: L’empatia

51. La gelosia

52. Educació emocional

53. Fer-se gran

54. Què pot arribar a ser un conflicte?

55. Vestir-los d’adults / posar-los uniforme?

56. Esports d’equip o de competició?

1. L’adolescència

2. L’eficàcia de premis i càstigs

3. Els valors de l’entorn versus els valors de la família

4. La formació per al temps lliure

5. L’acció dels Mas media en l’educació

6. La seducció del risc

7. L’enamorament

8. Estils de relació familiar

9. La “paga”

10. L’agressivitat en les relacions

11. Autodeterminació i “piercing”

12. El dret a l’intimitat

13. Prevenció al consum de drogues

14. Prevenció de drogues (alcohol)

15. Prevenció de drogues (tabac)

16. Les “amistats perilloses”

17. La ràbia i la violència adolescent

18. Les relacions afectivo-sexuals

19. L’addicció a la missatgeria electrònica

20. Les burles i els menyspreus entre companys

21. El compromís polític

22. L’experiment cooperatiu

23. Puc dinar sola!

24. El dret al silenci

25. El llibre-fòrum, una oportunitat educativa

26. L’esforç en temps d’oportunisme

27. Les malalties greus

28. L’adolescent “bon noi” i poc comunicatiu

29. Les relacions “malaltisses” de parella

30. La diversitat: respectar la persona

31. La col·laboració a casa

32. Límits en l’aspecte dels adolescents

33. Amics messenguer

34. Qui fa els deures?

35. La felicitat: Sentir-se bé. Trobar el sentit

36. Els límits de l’escola

37. Un repte: menjar sa

38. Temps familiar

39. www.youtube.com

40. Apropar-se no sempre és fàcil

41. Sentir-se bé

42. Per què tu ho diguis!

43. Esforçar-se per a què?

44. Els “bons fills”

45. Pares guardaespatlles

46. La banalització del sexe

47. Sóc un desastre

48. Quan estem enfadats

49. Explicar-ho tot? Això mai!

50. Estimar-los: creure en ells

51.El “botellón”

52. Les conductes provocatives

53. Els amics que no et convenen

54. M’han robar el mòbil!

55. Divertir-se. Tot s’hi val?

56. Entrevista amb la tutora: adolescent inclòs

16. Valorar sense comparar17. Ensenyar a pregar

18. Actitud davant la mort i el dolor

19. El sentit de l’humor

20. Donar temps, respectar opcions

21. Compartim?

22. Com un gra de mostassa

23. La primera comunió: uns sí, els altres no

24. Experiències multiculturals quotidianes

25. Els relats bíblics

26. Parlar de Déu amb els infants

27. La mort

28. L’autoritat

29. Els fonaments

30. La diversitat. Benaurats els qui acullen

31. La pregària

32. Les festes cristianes

33. La bellesa

34. La interioritat

35. La felicitat: Feliços vosaltres …!

36. El compromís d’actuar

37. El nostre cos: un instrument preciós

38. La benedicció de ser família

39. Déu a Internet

40. La veritable il·lusió

41. Déu t’estima tal com ets

42. Els “compromisos familiars”

43. Esforç? Sacrifici? Lliurament?

44. Val la pena intentar-ho!

45. El camí no és planer

46. Déu meu; quins dubtes!

47. Uns grans educadors

48. Quan ens costa acceptar

49. Silenci

50. Donar sense esperar res

51. Celebrar la vida

52. Confiança

53. Pregar

54. Solidaris i compassius

55. Nadal

56. Ampliar la família: acollir, adoptar, els avis