Som l’Associació de pares i mares d’alumnes de l’escola. Tots els pares i mares formem part de l’APA.

Tots els pares i mares de l’Escola Pia formem part de l’associació pel sol fet de dur-hi els nostres fills. Nosaltres som uns quants pares que tenim ganes de col.laborar i participar amb l’escola, formem part de la Junta, formada per un President, un vice-president, el Tresorer, el Secretari i els vocals.

Ens agrada remarcar el fet que sigui voluntari; és a dir, que ni s’obliga a ningú a participar-hi, ni s’exigeix res. Cadascú col·labora, segons les seves possibilitats; d’altra banda tampoc no tenim cap compensació, simplement la satisfacció d’ajudar al bon funcionament de l’escola, que per nosaltres ja és prou.

  • Fomentar el coneixement, la comunicació i la participació entre els pares de l’escola
  • Col.laborar amb l’escola en allò que sigui necessari i en la mesura de les nostres possibilitats
  • Fomentar la pràctica d’ activitats esportives
  • Promoure activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com des d’un vessant més lúdic.
  • Promocionar activitats relacionades amb la Música
  • Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió del centre.
  • Promoure la representació i la participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar del Centre

A l’APA ens encarreguem de realitzar les següents activitats:

Festes:

Sant Josep de Calassanç i La festa de la primavera

Cursos.

Xerrades (conjuntament amb l’escola).

Concerts (conjuntament amb l’escola):

Concert de Nadal

Concert d’educació Solidaria

Concert de Jazz

Sortides:

Pujada a la Mola

Esports:

Torneig de l’APA.

Missa del gall

Col.laborem econòmicament amb Esports, Pastoral, Premis Calassanç, el Comiat a 2n de Batxillerat i Família-Escola Acció Compartida (FEAC).

Participem al Consell Escolar amb un membre de la Junta.Assistim a les reunions de Pastoral, participant si s’escau en alguna activitat.

Formem part de la Junta de la Federació d’Apes de l’Escola Pia de Catalunya, assistint i participant a les reunions que es fan cada curs.