El paper del mestre

Durant la Revolució Industrial es va definir l’escola moderna com una línia de professors que havien d’introduir continguts en cada alumne, fent un símil amb les cadenes de muntatge. Però la societat ha evolucionat exponencialment des d’aleshores i avui els alumnes tenen al seu abast tota la informació que desitgen i de forma molt ràpida. Per tant, el que actualment necessiten és que els ajudem a fer un bon anàlisi i un òptim ús d’aquesta informació per a que nodreixi el seu aprenentatge. Cal doncs un canvi en el model educatiu i això és el què ens proposa el projecte SUMMEM i amb ell el Treball Cooperatiu.

La figura del mestre adopta un rol diferent, perquè ja no és únicament el transmissor dels coneixements, sinó que passa a ser el guia. Un guia que dóna suport a l’alumnat, que l’ajuda a fer-se preguntes, l’anima a que es qüestioni les coses, li suggereix reptes… I amb aquest canvi aconseguim que l’alumne se senti el centre del seu aprenentatge i millori molt la seva motivació. El fet de percebre que ningú li marca el seu camí ans al contrari, notar que se’l va construint ell mateix, provoca que el seu nivell d’implicació sigui molt més elevat i així també el seu aprenentatge, que esdevé de molt més valor.