Poder visitar un Mercat Central, conèixer de primera mà el seu funcionament i la relació que hi ha amb altres sectors i oficis com els pescadors-es i els peixaters-es complementa el nostre coneixement del tema. Fins i tot vam poder fer un dinar a base de peix!!!