Els nois i noies del Batxillerat artístic han treballat de valent en el projecte que cada any engloba la participació de l’escola a la Fira Modernista. Vestim l’edifici del Camí Fondo segons la temàtica de l’esdeveniment i enguany és el moment de rememorar l’obra del pintor modernista Ramon Casas.

El carrer s’engalana com un pati modernista i nosaltres hem desenvolupat una reinterpretació de les obres del pintor, després de treballar amb profunditat l’estil i relacionar-lo amb altres corrents de finals del segle XX.

Concebim les obres des del punt de vista i estil d’altres corrents artístics, com són el Cubisme, l’Impressionisme, l’estil naïf o d’Andy Warhol i els donem tonalitats de color i pinzellades pròpies. En general recreem des de l’eclecticisme i amb la fita d’interioritzar conceptes amb fets, promovent així l’aprenentatge significatiu.​​​​​​