L’escriptor, filòsof i historiador francès Ernest Renan afirmava ja al segle XIX que… La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar… I això volem aconseguir treballant de manera interdisciplinària i amb metodologies com el Treball per Projectes.

Quan “Treballem per Projectes” guiem els interessos de l’alumnat i plantegem un tema que els fa reaccionar de manera reflexiva. És a dir, descobreixen nous coneixements posant-los en relació a allò que ja coneixien i d’aquesta manera comprenen millor la realitat que els envolta.

A P4 els nens i nenes van mostrar un especial interès, juntament amb els mestres, per treballar LA CASA i com a continguts clau: les cases arreu del món, els diferents materials amb què estan construïdes, qui viu a les cases (la família) i en extensió els carrers, el barri… I amb la fita de nodrir el tema, vam plantejar la pregunta: A TERRASSA HI HA IGLÚS?

Els nens i nenes entusiasmats van respondre “Sí, a Terrassa hi ha iglús”! I aleshores vam decidir comprovar-ho per donar resposta definitiva a la pregunta. Vam construir un iglú per veure com s’havia de fer i què passava, vam sentir i tocar el gel i vam concloure que rellisca i es desfà molt ràpidament! No fa prou fred a Terrassa per tenir-hi iglús!

També vam construir una casa amb cartró, vam analitzar com és la composició d’un carrer treballant amb l’eina de Google Maps, vam veure les diferències entre les cases d’arreu del món i evidentment vam escoltar contes que ens parlen de la construcció i les cases, com el conte de Els Tres Porquets!