L’ABP té com a fita elaborar coneixement partint d’una situació-problema (PBL Problem Basic Learning) contextualitzada a partir de bones preguntes que l’alumnat planteja amb l’ajuda d’una orientació. I a 3r de Primària l’hem treballat prenent com a base el nom dels grups (Horus, Zeus, Itzamnà i Brahma) i preguntant-nos: Com podem crear un temple del nostre Déu?

Aquesta és la pregunta que es formula per a desenvolupar el treball interdisciplinari enfocat en la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i organitzats en estructura cooperativa, les diferents classes desenvolupen un gran projecte, il·lusionant i engrescador per a totes les parts implicades: alumnes – protagonistes de l’aprenentatge i mestres orientadores i guiadores del procés. Tots junts aprenem i descobrim, a partir de com podem fer un temple, el significat del Déu, la cultura, la religió, les pràctiques de les diferents creences, etc.

Tota ABP culmina amb un producte final i en aquest cas consistia en fer una exposició per explicar el Déu de cada classe i convidar als companys i companyes a realitzar/assistir a una teatralització per conèixer les característiques i peculiaritats del Déu i la seva cultura.

Calia crear l’espai adequat, convertir l’aula en un temple. Els Horus van teatralitzar la història del Déu dins d’una piràmide. Els Itzamnà van convidar a deixar enrere les pors tot buscant solucions. Els Zeus van teatralitzar diferents mites. I els Brahma van fer una sessió de respiració conscient i meditació.

Acabades les representacions cal parar, reflexionar i avaluar l’experiència viscuda. Cada nen i cada nena individualment tant oralment com per escrit a través d’una avaluació analògica  expressa com s’ha sentit i si considera assolit l’objectiu plantejat o no. Avaluar el procés i el producte final permet tant reflexionar sobre l’experiència viscuda, com obrir la porta a la millora per a d’altres projectes i situacions d’aprenentatge.