Fa milers d’anys el gran pensador Confuci ja avançava que… Aprendre sense reflexionar és malgastar energia… i aquest és un dels motius principals pels que SUMMEM promou que s’aprengui de manera interdisciplinària.

Però… què volem dir? El treball interdisciplinari significa integrar continguts provinents de diferents àrees (llengua, matemàtiques, ciències socials…) en una mateixa proposta didàctica. Ha de garantir aprenentatges significatius i competencials i per això s’ha de dur a terme en diversos registres de comunicació i llenguatges: escrit, oral, matemàtic, audiovisual, artístic… Alhora cal treballar-lo en i a través de diferents entorns: analògics i digitals per assegurar la construcció del coneixement, individual i de grup.

Un projecte basat en el treball interdisciplinari és EXPRESSART que promou el MACBA i a 2n de Primària ja l’estem vivint! Partim de La Caixa dels Objectes i assignem a cada alumne un objecte quotidià que li servirà per saber com interpretar les obres dels artistes contemporanis exposats al museu.

Centrats cadascú en el seu objecte treballem continguts de llengua, educació emocional, conceptes matemàtics i educació visual i plàstica, amb la creativitat com a motor principal de l’aprenentatge. Veiem aquí com els nois i noies descobreixen, amb un clima d’aula centrat en la relaxació i la reflexió, quines interpretacions fa cada persona d’un mateix concepte. La vida ens influencia i cada persona té percepcions pròpies i úniques.

El projecte culminarà amb una visita al MACBA que, de ben segur aprofitarem al màxim perquè aquest treball previ fomentarà la interacció amb les obres i l’aprofundiment en el seu significat.

Avancem cap a una educació per a la vida, treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.