Els alumnes de les optatives de Clàssiques de 3r i 4t d’ESO han construït conjuntament i al llarg de tot el curs 2017-2018 una maqueta del Partenó de l’Acròpolis d’Atenes.

Ha estat una feina engrescadora al 100% i molt creativa, ja que hem hagut d’anar resolent mil dubtes que ens anaven sorgint durant la construcció.

Tot el Partenó està construït amb materials reciclats, que hem anat trobant, després de cercar i cercar…, de pensar i pensar…

Finalment, hem de donar les gràcies a totes les persones que hi han col.laborat: des dels nostres companys de curs, portant-nos els tubs que haurien d’esdevenir columnes; passant per pares que en les seves empreses han tallat els materials més durs i difícils; i també a altres professors de l’escola que ens han ajudat en tot, especialment l’Onofre (de Tecnologia) per ajudar a acabar-lo tot muntant la coberta!!”