Entrades

Recently in Optativa 1st students have been doing some science experiments. All of the students worked in pairs to research some experiments which we could do at the end of the 2nd term. We then made a presentation with the instructions for the experiments and expected outcomes.

Llegir més

A la secció de L’escoltem contes a la Mediateca  vàrem tenir la sort de comptar amb un altre duet, aquesta vegada el format per la mestra d’Infantil Davínia Pujol i l’auxiliar de conversa anglesa Gia Monzeglio. El conte escollit era en anglès i portava per títol “Aliens love underpants“.

Llegir més

Junts vam gaudir de les diverses activitats proposades: escoltar contes en anglès i francès a l’espai Storytime, fer papiroflèxia per cultivar el fine motor development de nens i grans, experimentar amb les Science i descobrir un munt d’activitats que a l’escola organitzem per aconseguir que tots els alumnes tinguin un aprenentatge de les llengües estrangeres profitós i motivador.

Llegir més

Treballem el #finemotordevelopment que engloba la coordinació visuo-manual, el control de la força, la concentració i moltes altres habilitats de la motricitat fina… i TOT en ANGLÈS!

Llegir més