Al llarg dels mesos de febrer i març s’estan realitzant a Batxillerat un conjunt d’activitats, emmarcades dins del programa d’orientació professional de l’etapa, amb la intenció d’ajudar els nostres alumnes pel que fa a la decisió de quins estudis faran un cop acabat el Batxillerat. Hem d’intentar que els alumnes prenguin decisions des de la confiança.

Una confiança que s’ha de fonamentar en la seva competència per aprendre (formació continua), la seva competència intrapersonal (capacitat d’interacció amb un mateix) i la interpersonal (capacitat d’interacció amb els altres). És en aquest context que a Batxillerat intentem no només donar tota la informació necessària, sinó que també volem provocar la reflexió a partir de l’autoconeixement per afavorir que els alumnes prenguin les seves pròpies decisions amb la màxima tranquil·litat i seguretat possibles. El passat dimecres 3 de febrer els nostres alumnes van realitzar les següents activitats:

1r Batxillerat: JORNADA PORTES OBERTES UAB

Els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a la Jornada de portes obertes de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es realitza a Bellaterra. Al llarg de tot el matí, els alumnes han tingut l’oportunitat d’assistir a una sèrie de xerrades que cobreixen un ampli ventall d’estudis universitaris.

2n Batxillerat: VISITES A UNIVERSITATS

Els alumnes de 2n han fet una sèrie de visites a diferents centres universitaris del seu interès en funció de la modalitat que cursen. Els centre visitats han estat: ELISAVA (UPF), Escola Municipal d’Art i Disseny, Blanquerna (URL), Ciències de la comunicació (URL), ESADE (URL), Escola de Turisme (URL), Ciències de la Salut i de la Vida (UPF), Medicina i Ciències de la Salut (UIC), EET i ETSEIT (UPC).