Servei de menjador

L L’espai del menjador és un servei que l’escola ofereix a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia, entenent aquest servei, a banda d’un espai per poder dinar, com un complement de l’activitat educativa, un espai més on treballar l’educació integral del nostre alumnat, a nivell cultural, social, lúdic i d’hàbits.

D Des de l’escola gestionem i coordinem el servei de menjador a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i delega, a l’empresa Ametller Origen, la gestió i l’elaboració del menjar.

D Disposem d’una cuina totalment equipada i autosuficient per fer el menjar dels alumnes, seguint els menús que proposen els nutricionistes i dietistes de l’empresa Aramark, consensuats amb el responsable de menjador i el cuiner de l’escola.