A Batxillerat s’han fet una sèrie d’activitats amb metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). Era ja la segona edició i s’han pogut introduir millores respecte la primera, tot i que els temes centrals s’han mantingut.

Les activitats han girat al voltant d’un tema central a partit del qual s’han generat tot un seguit de tasques a realitzar en equips de quatre o cinc alumnes. A 1r de Batxillerat el tema ha estat  Els boscos: solució o problema i s’han abordat temes com els incendis, l’explotació forestal, l’accés, regeneració, etc. L’escenari de partida era un encàrrec que la Generalitat de Catalunya feia a cada grup, constituït com a gabinet de consultoria ambiental, demanant una proposta global de gestió dels boscos a Catalunya, un decàleg bàsic i un anunci de difusió d’una possible campanya. A 2n de Batxillerat el tema tractat ha estat Els refugiats i s’ha treballat des del plantejament de projectar un camp de refugiats tenint en compte tots els aspectes fonamentals (ubicació, disseny, finançament, serveis, higiene, logística, etc.). Aquesta activitat ha estat reforçada pel muntatge d’un acampament real al pati de Camí Fondo amb l’ajuda de Cooperativa Solidària, un grup de professionals amb una àmplia trajectòria en la resposta a situacions d’emergència i crisis humanitàries que pateixen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, catàstrofes naturals, epidèmies i crisis nutricionals.

Com a novetat aquest any hi havia dos grups específics de comunicació que han fet un seguiment i posterior reportatge de les dues activitats, amb un resultat de molta qualitat que ha deixat constància audiovisual del que s’ha fet al llarg dels dos dies.

Aquestes activitats s’han de contextualitzar dins del projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya pel fet de realitzar-se amb una metodologia activa que s’ajusta als objectius bàsics del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i pràctic, real i contextualitzat, transferible).

Dos dies d’activitat amb una dinàmica molt diferent a l’habitual i que ha estat molt ben valorada tant pels alumnes com pel professorat.