E EGARLUX, SA és l’Empresa Simulada en la qual l’alumnat treballa durant el curs Activitats de Gestió Administrativa, posant en pràctica les funcions pròpies de cada lloc de treball en un entorn d’aula amb la supervisió i guiatge del professorat.

E EGARLUX, SA es dedica a comercialitzar amb sistemes d’il•luminació i enllumenats diversos dins d’un mercat virtual a nivell nacional i internacional, el mercat de la Xarxa d’Empreses Simulades que operen en el Programa SEFED – Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives, orientada a elevar el nivell de professionalització dels professionals de l’àmbit administratiu.

L LAMP, SA, una important empresa local amb una àmplia trajectòria i expansió internacional, és l’empresa matriu que inspira el treball que es realitza a EGARLUX i que col•labora amb Escola Pia, cedint material real com ara catàlegs, díptics, presentacions, etc. D’aquesta manera, EGARLUX obté idees i recursos estratègics de la mà d’una empresa de prestigi per crear els seus propis catàlegs, díptics o promocions.