Reunions de Famílies Curs 2020 – 21

Recorda que únicament pots fer servir les imatges i els continguts que es reprodueixen aquí per a allò que s’han creat. No en pots fer cap altre ús sense el consentiment dels seus titulars. La llei protegeix les dades personals de les persones (incloses la seva imatge i la seva veu) i els drets de propietat intel·lectual. Igualment, recordeu que en aquest espai virtual cal complir igualment les normes de convivència de l’escola, cal que ens tractem amb respecte tots els membres de la comunitat educativa.

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits pot comportar sancions.

INFANTIL

P3 – Dilluns 7 a les 18:00 Enllaç a la reunió

P4 – Dilluns 7 a les 19:00 Enllaç a la reunió

P5 – Dilluns 7 a les 19:00 Enllaç a la reunió

PRIMÀRIA

1r – Dimarts 8 a les 19:00  Enllaç a la reunió

2n – Dimarts 8 a les 19:00  Enllaç a la reunió

3r – Dimecres 9 a les 19:00  Enllaç a la reunió

4t – Dimecres 9 a les 19:00  Enllaç a la reunió

 – Dilluns 7 a les 19:00  Enllaç a la reunió

 – Dilluns 7 a les 19:00  Enllaç a la reunió

ESO

1r ESO – Dimarts 8 a les 19:00  Enllaç a la reunió

2n ESO – Dimarts 8 a les 19:00  Enllaç a la reunió

3r ESO – Dimecres 9 a les 19:00  Enllaç a la reunió

4t ESO – Dimecres 9 a les 19:00  Enllaç a la reunió

FAQS

-Totes les reunions excepte les de batxillerat es realitzaran en directe mitjançant  Youtube.

-Les reunions de batxillerat es faran amb Google Meet. Es recomana fer servir el navegador Chrome per afegir-se a la videoconferencia i silenciar el micròfon abans d’entrar.

-Totes les reunions excepte les de batxillerat quedaran enregistrades i es podran visualitzar després de la seva emissió mitjançant el mateix enllaç.