QUALITAT FORMACIÓ NO REGLADA

L’Escola Pia de Terrassa té la certificació de qualitat per l’àmbit de la Formació No Reglada dins el Sistema de Gestió de la Qualitat d’Escola Pia de Catalunya des del curs 2006/07.
A més, des del curs 2007/08 es treballa per implantar en tots els seus àmbits educatius una Política de Qualitat que té com a principal objectiu la satisfacció dels seus clients; famílies, alumnat, equips de docents i personal d’administració i serveis a més de les empreses col·laboradores; que ens fan palesa la seva confiança diàriament.

 

POLÍTICA DE LA QUALITAT

Tota persona de l’equip humà que composa l’Àrea de la Formació No Reglada de l’ESCOLA PIA DE CATALUNYA ha de tenir com objectiu la plena satisfacció dels seus clients i aconseguir una bona rendibilitat a cadascun dels serveis realitzats.

D’aquesta manera, orientem la gestió a:

Oferir un servei que garanteixi la qualitat de l’oferta educativa tot assegurant l’obtenció d’uns índexs de satisfacció positius per part dels alumnes, les famílies, els treballadors i l’entorn social.

I tot això a través dels següents objectius generals:

  1. Garantir la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat i la seva consolidació en tots els àmbits de l’escola.
  2. Obtenir i mantenir la certificació ISO 9001.
  3. Mantenir el nivell de qualitat en totes les etapes i al llarg de tot el procés.
  4. Millorar la prestació del servei, complint amb les expectatives i demandes dels usuaris i els requeriments de les administracions.