L’ESCOLA PIA AL MÓN

Sóm a 38 països, tenim més de 200 escoles i més 126.000 alumnes arreu del món i som conscients que compartim un món en constant procés de transformació. Així també, tota la comunitat escolàpia tenim com a repte poder respondre sempre amb garantia a les preguntes i recerques dels nens i joves d’avui i de demà. Ells sempre són el centre.

Perquè tal com ja deia el nostre fundador, Sant Josep de Calassanç entenem l’Educació com a “molt digna, molt noble, molt meritòria, molt beneficiosa, molt útil, molt necessària, molt arrelada en la nostra naturalesa, molt d’acord amb la raó, molt d’agrair, molt agradable i molt gloriosa”.