L’Escola Pia de Catalunya és una xarxa de comunitats, institucions educatives i d’acció social, grups de caires molt diversos, que estan al servei de les persones i de la societat. Educa especialment infants i joves, seguint l’exemple de Josep Calassanç, fundador de l’Escola Pia, i fidels a Jesús i a l’Evangeli que l’inspiraren per dur a terme una obra que té més de quatre cents anys d’existència.

La seva acció es realitza a l’escola, en l’acció solidària amb el Tercer i el Quart Món, en activitats de lleure, en grups de reflexió i de creixement de la fe, tant d’infants com de joves i d’adults, en grups de voluntariat, corals i escolanies, etc.

L’Escola Pia a Catalunya va néixer de forma estable a Moià l’any 1683. Actualment, a més de la presència a Catalunya, està també present a Cuba, al Senegal, a Mèxic i als Estats Units.

Vols saber més?  Accedeix a Escola Pia de Catalunya