Consell Escolar

Director (President del Consell):                       

CARLES CERECEDA I FERRÉS

Representants de la titularitat :                        

JOAN BALTÀ I TORREDEMER

RICARD COLL I FRANQUESA    

M.TERESA SURRALLÉS I CALONGE

Representants dels professors:                         

RAMON BURGAYA I TRULLÀS           

PAU FRANCOLÍ I MANILS   

MIREIA GRIVÉ I SOLÉ

MIREIA GARRETA I SIMÓ

 

Rep. dels pares d’alumnes:                              

HELENA MARTÍNEZ I LÓPEZ-AMOR (AMPA)                  

MARC GRAU I GRAU          

XAVIER SOL I TORRES   

MÒNICA SORIA TORTRAS

Representants dels alumnes:                             

BERNAT RULL LLUÍS                                                                    

BERTA VERDAGUER I MORALES

Rep. del personal d’A i S:                                    

JOSEP ABRIL I RAMON

Rep. de l’Ajuntament:                                   

ROSA BOLADERAS I DOMINGO