CARACTER PROPI DE L’ESCOLA

L’Escola Pia de Terrassa és una comunitat educativa amb més de 100 anys d’existència, que es defineix com una escola cristiana, catalana i oberta, les característiques bàsiques de la qual han estat sempre una clara actitud de promoure el desenvolupament acadèmic i personal dels seus alumnes, una adequació constant dels mitjans educatius a les exigències de la realitat social i una actitud de compromís i collaboració amb la ciutat i el país.

Les característiques que subratllen la nostra originalitat són les següents:

C Catalanitat

El Centre, durant tots els anys d’escolarització presentarà als educands el patrimoni històric i cultural de Catalunya. Ho farà mitjançant una instrucció adequada i un ambient apropiat.

P Personalització

Emprarem tots els mitjans al nostre abast perquè la relació educativa esdevingui pròxima i ajustada al noi/a. Hem de treballar per al creixement de cadascú en la seva individualitat proposant un sentit de la llibertat cooperador i social.

P Participació

Titularitat, professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i pares i mares dels alumnes, tant a nivell d’estament com a nivell personal, esdevindran determinadors de la marxa del Centre, segons les seves capacitats i la responsabilitat assumida i d’acord amb les lleis i reglamentacions.

O Obertura

L’escola s’obre a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig qualsevol discriminació, i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat. Aquesta obertura és tant interna com externa: Interna: ningú no ha de sofrir cap discriminació per raons de situació social, ideològica, econòmica, política o de sexe. Externa: constant contacte entre l’Escola i la ciutat amb els institucions públiques, la natura i l’art.

C Cristianisme

El Centre és un collegi d’Església i, per tant, qui participa en la vida del Centre admet la presentació d’una manera respectuosa i clara del cristianisme. D’altra banda, el compromís amb la fe d’una bona part dels membres de la comunitat educativa serà una crida constant a viure els valors de l’Evangeli. S’establiran espais i hores, dintre i fora de l’horari acadèmic, per poder donar alè a activitats religioses.