Escola Pia de Terrassa és una comunitat educativa amb més de 100 anys d’existència, que es defineix com una escola cristiana, catalana i oberta, les característiques bàsiques de la qual han estat sempre una clara actitud de promoure el desenvolupament acadèmic i personal dels seus alumnes, una adequació constant dels mitjans educatius a les exigències de la realitat social i una actitud de compromís i collaboració amb la ciutat i el país.

ept_inf_preVVers l’educació integral

L’objectiu fonamental de la nostra escola és la formació integral dels alumnes. Per això no ens limitem a una simple transmissió acadèmica de coneixements, sinó que la nostra acció educadora s’orienta cap a la promoció dels valors humans i cristians, tot tenint en compte la llibertat individual i respectant les característiques i les conviccions pròpies dels alumnes. És en aquesta línia que oferim als alumnes, tant en l’horari escolar com fora d’ell, eines i mitjans que els permetin avançar tant en la seva maduració a nivell de fe com en el seu propi creixement personal

T

Tots som i fem escola

Preocupats per la formació integral de l’alumne, entenem que la tasca escolar no és només feina del professor, sinó de tots els membres que formen la comunitat educativa: pares, alumnes, professors, personal no docent, i és per això que demanem corresponsabilitat i collaboració perquè junts aconseguim els objectius proposats. És en aquesta tasca comuna on la relació pares-tutors i la relació tutors-alumnes és sense dubte un element fonamental a què des de l’escola donem una importància principal.