La tendència del #SUMMEM ja es respira a tota l’escola! Aprenem pas a pas com TREBALLAR DE MANERA COOPERATIVA executant diverses activitats que ens hi animen,. Veiem avui com a 1r d’ESO treballem en estructures cooperatives per a descobrir el Planeta Terra mitjançant l’estudi dels mapes.

Després d’haver adquirit una base teòrica hem evolucionat els coneixements apresos en petits grups i ens hem endinsat en l’observació i anàlisi de diferents tipologies de mapes: temàtics, topogràfics i ortofotomapes fets a escales diferents per assolir un objectiu comú. El repte? Aprofundir en el coneixement del Planeta, calculant-ne les distàncies, fent una discussió en grup i autoavaluant la feina feta.