És l’itinerari que treballa l’Aprenentatge Basat en Problemes, metodologia activa del SUMMEM.

L’ABP o Aprenentatge Basat en Problemes té com a fita elaborar coneixement partint d’una situació-problema (PBL Problem Basic Learning) contextualitzada a partir de bones preguntes que l’alumnat planteja amb l’ajuda d’una orientació. I a partir d’aquesta incògnita es desenvolupa el treball interdisciplinari. Organitzats en estructures cooperatives, les diferents classes desenvolupen un gran projecte, il·lusionador i engrescador per a totes les parts implicades: alumnes – protagonistes  de l’aprenentatge; i mestres – orientadores i guiadores del procés.

Tota ABP culmina amb un producte final i com que, en aquest itinerari el què volem descobrir és “Per què no puc córrer més?”, hem creat una gimcana d’activitats relacionades amb el control postural, l’equilibri, la relaxació i la respiració. Cada bloc el vam treballar a través de diferents experiències:

  • Control Postural: vivenciant experiències per tal d’escoltar el propi cos i les tensions.
  • Equilibri: sent conscients de la posició i del punt d’equilibri del nostre cos.
  • Relaxació: conscientciant-nos de l’estat interior a través de figures de ioga.
  • Respiració: aprenent a controlar els propis nervis mitjançant la respiració.

D’aquesta manera els nens i nenes van poder vivenciar, a través de la pràctica, els aprenentatges teòrics que havien fet anteriorment. A més van compartir-los amb els companys i companyes d’altres classes, construint plegats un aprenentatge significatiu i propi.