Ens ho va dir Pere Casaldàliga… Viure és conviure…

I s’ha demostrat que quan un alumne interacciona amb un altre per a explicar allò que ha après, a més de desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afinant així el seu coneixement i essent capaç de percebre millor les seves errades i mancances. Aquests processos cognitius afavoreixen el seu aprenentatge!

Per això el projecte #SUMMEM té com a pilar treballar de manera cooperativa. I això vol dir cultivar una manera de treballar que es basa en organitzar l’aula en petits grups molt ben cohesionats i coordinats. I alhora definir les tasques acadèmiques que hem de realitzar de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats, fins al punt que cadascun d’ells només pugui assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus.

Hem de promoure que l’alumnat assumeixi responsabilitats individuals però que alhora aprengui a col·laborar amb els companys. Deixem de banda la competitivitat per fomentar la participació, també dels qui se senten més insegurs enmig de les activitats col·lectives, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots els components de l’equip i enfocant-los a un aprenentatge ric i productiu.