Els alumnes de 4t de Primària de l’escola han participat en el Concurs Internacional de Matemàtiques Pangea que contempla problemes de lògica matemàtica, càlcul, geometria i enigmes i tot en llengua castellana.

El passat mes de març es va fer una fase prèvia a la mateixa escola en la qual va sortir escollit en Xavier Lamote com a finalista. Aquest dissabte 6 de maig es va fer la fase final a Barcelona.

El Concurs pretén fomentar i motivar el gust per les matemàtiques a partir de combinar l’entusiasme de resoldre allò enigmàtic mitjançant la lògica i l’aritmètica.

Felicitem a tots els alumnes de 4t de primària així com al Xavi que va participar amb molt entusiasme i il·lusió a la fase final.