ESO (Ensenyament Secundari Obligatori)

L’etapa de la ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) comprèn 4 cursos d’escolarització en què, junt amb els crèdits comuns obligatoris per a tots els alumnes, ofereix un seguit d’optatives que l’alumne escollirà a fi de satisfer o descobrir els seus interessos o ampliar els seus coneixements en determinades matèries.

L’oferta actual comprèn una varietat molt àmplia d’optatives, tant en les àrees científica i tècnica, com en les humanístiques i artístiques.

Superada aquesta etapa d’ensenyament obligatori, l’alumne podrà:

continuar a l’etapa d’ensenyament postobligatori (Batxillerats)

accedir a estudis especialitzats

incorporar-se al món del treball

Diploma Dual El meu portàtil