L’etapa d’Educació Primària comprèn 3 cicles de dos cursos cadascun

Cicle Inicial (dels 6 als 8 anys)

Cicle Mitjà (dels 8 als 10 anys)

Cicle Superior (dels 10 als 12 anys)

L’objectiu d’aquests 6 cursos és el de proporcionar la formació integral necessària per tal que cada nen i nena desenvolupi al màxim les seves capacitats motrius, intel•lectuals, d’equilibri personal, de relació i actuació social, de manera que adquireixi unes competències bàsiques que li serveixin per orientar i portar a terme el seu propi futur.

Per això, apostem fermament pel seguiment tutorial i l’orientació dels nens i nenes i les seves famílies; presentem als alumnes diverses metodologies, agrupaments i estratègies que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú.

Aquesta és l’etapa més llarga del sistema educatiu obligatori. En aquests anys els nens i nenes experimenten una evolució personal important. L’escola els acompanya en aquest procés de canvi i els proporciona una forta base d’educació en valors com ara la solidaritat, l’ecologia, la salut, el consum responsable, la cooperació… ja que entenem que fan de l’alumne una persona responsable, crítica, lliure, feliç i compromesa amb la societat de la qual en forma part.

El meu portàtil Espai Cicle Inicial