L’Etapa de i3, i4 i i5 a l’escola

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents: Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, a pensar i a comunicar, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.