Perfil de l’alumnat a batxillerat

No és fàcil ni convenient definir un model únic del tipus d’alumne/a, de persona, en definitiva, que fa Batxillerat. Cada noi/a té unes característiques, unes peculiaritats i circumstàncies que els diferencien els uns dels altres. Amb tot, sí podem apuntar alguns trets que creiem que haurien de formar part de la manera de fer de l’alumnat de Batxillerat. Un alumne/a de Batxillerat hauria de ser segons el document d’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya :

Reflexiu/va

pensa les coses abans de fer-les o d’actuar

Responsable

S’esforça per complir amb les vostres obligacions

Crític/a

Expressa la seva opinió de forma raonada

Autònom/a

Té la capacitat d’actuar per ell mateix

Respectuós/a

Sap tractar bé, amb bones maneres, les persones, les coses i l’entorn

Ètic/a

Té present, en les seves actuacions, el que és bo per a un mateix, per als altres i per a la societat

Compromès/a:

Està disposat a actuar pensant en els altres i en la millora de la societat