Batxibac doble titulació batxiller – baccalauréat

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Graduem els primers alumnes!

El Batxibac ja és un fet a la nostra escola

El curs 2014/2015 vam engegar el projecte Batxibac, el batxillerat amb doble titulació: catalana i francesa que permet accedir directament a les universitats franceses amb les mateixes condicions que els alumnes del baccalauréat francès.

Perquè volíem donar als nostres alumnes una opció més per al seu futur, ajudant-los a consolidar una llengua estrangera com el francès, amb tot el què comporta actualment a nivell de projecció laboral en un món globalitzat..

Els alumnes pioners d’aquesta modalitat han fet al llarg de cada curs un mínim de 10 hores setmanals del seu currículum en Francès (matèria comuna de Francès, les matèries de modalitat de Llengua i literatura francesa i d’Història de França, tallers de conversa i dues estades a França).

I ara ja tenim la primera promoció, que acaba 2n de Batxibac i que obté el Diplôme du Baccalauréat Général, a banda del títol de batxiller. D’aquesta manera els alumnes disposen d’una doble via (no excloent) d’accés a la universitat:

Un cop superades les proves aquests alumnes disposaran d’una doble via (no excloent) d’accés a la universitat:

Com a alumnes de batxillerat, amb la nota final de batxillerat i, al menys, la fase general de les PAU. Si desitgen incrementar la nota d’admissió poden realitzar també les proves de la fase específica de les PAU.

Com a alumnes de baccalauréat, amb la nota final de baccalauréat i sense PAU. En tot cas, per aquesta via també es pot incrementar la nota d’admissió realitzant les proves de la fase específica de les PAU