Com funciona la ment? Descobrim-ho de la mà de la Neurociència

La nostra ment és única i intransferible. I el nostre cos és ment. Ho sabies?

Si volem una innovació de qualitat ens cal conèixer com aprenem les persones, és a dir, què ens diu la ciència sobre el desenvolupament de la nostra ment i el nostre cervell.

Descobrir com funciona la nostra ment és bàsic per a la llibertat de pensament, la creativitat i el nostre benestar personal i interpersonal. La ment ens permet pensar, sentir, percebre, comunicar-nos, prendre decisions… tots els seus processos són interdependents. Això explica que sigui complexa, perquè hi ha simultaneïtat i multiplicitat de processos.

La Dra. Casafont sosté que la ment es crea a través del cervell i del cos. Per això, el nostre cos és ment, això és una gran oportunitat, i també afirma que la nostra ment és única i intransferible, confirmació de que la diversitat és inherent a la vida i que l’hem d’aprofitar per enriquir-nos.

Quina és la millor manera d’aprendre?

Quin paper té la Neurociència en l’educació dels nostres fills i filles? Confiant, per exemple, en els criteris que la neurodidàctica estableix per educar per a una societat on, constament, s’accelera el canvi tecnològic.

Descobrir com aprenem, aquesta és la qüestió!

El cervell és un dels òrgans clau pel nostre l’aprenentatge, i la Neurociència, juntament amb la neurobiologia i la neurodidàctica, l’estudien per enfocar més i millor les metodologies didàctiques i amb aquest fonament científic fer evolucionar l’Educació.

La Dra. Rosa Casafont ens confirma que aprendre sempre ens modifica els nostres circuits cerebrals. Per tant, tot procés d’aprenentatge ens canvia el cervell però ara la pregunta és: aquest canvi suposarà una oportunitat per créixer com a persones? Serà una oportunitat sempre que dirigim aquest canvi, és a dir, si aconseguim ser protagonistes del nostre propi aprenentatge!

El pensament, un factor clau de l’aprenentatge

Havent conegut una mica més com funciona el cervell, gràcies a les ciències de l’aprenentatge (Neurociència, Neurobiologia, Neurodidàctica…) i que la ment és la que genera els pensaments, ara és el moment de descobrir què ha de tenir en compte el món educatiu respecte del nostre pensament per generar i aplicar canvis amb qualitat i garantia.

I… què ens diu la ciència sobre els pensaments? La Dra. Casafont, metgessa i neurocientífica afirma, després d’explicar-nos com funciona la ment, que generem més 60.000 pensaments cada dia i que, com que són productes nostres, hauríem de poder canviar-los si no ens agraden. Per a  ser el protagonista de la teva vida també cal aprendre a modificar els pensaments que en lloc d’ajudar-te, t’entorpeixen.

L’Educació va molt més enllà de la mera instrucció acadèmica, ens ha de fer créixer com a persones plenes i sabent de quina manera funciona el nostre cervell i la nostra ment, podem intervenir millor en com gestionem el nostre pensament per a esdevenir persones més lliures, amb un esperit crític i que abracem la vida amb plenitud.

Noticies relacionades: