Descobreix com treballem les llengües estrangeres a l’escola

Som una escola multilingüe en ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY fa més de 15 anys i pioners a la ciutat en oferir-ne titulació oficial.  Perquè la nostra missió és donar respostes educatives als reptes que la societat planteja i la immersió lingüística n’és un dels més rellevants, treballem per aconseguir un aprenentatge de les llengües estrangeres profitós i motivador.

Voleu conèixer com ho fem?

English Project

INFANTIL

Introduïm l’idioma des de P3 amb la fita d’exposar els nens a la llengua cada dia i per aconseguir-ho l’incorporem en les activitats més quotidianes, com són el lunchtime i l’storytime.

Més de 5h/setmana d’anglès amb els més petits

PRIMÀRIA

L’anglès a Primària és una pràctica constant. El nostre projecte lingüístic contempla totes les matèries del currículum perquè adoptem la llengua com a vehicular en determinades unitats didàctiques. I així promovem en l’alumnat la millora de totes les skills!

Agrupaments per nivells des de 5è

Certificats Cambridge English: Young Learners YLE Movers / YLE Flyers

Grups reduïts de parla amb auxiliars de conversa natives

SUMMEM

SECUNDÀRIA

La secundària està enfocada a l’ampliació de l’aprenentatge de l’idioma. Incrementem les hores dedicades a l’anglès amb les matèries optatives i aplicant la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) en altres matèries curriculars.

Apostem per la immersió lingüística amb estades a països anglosaxons, ja sigui fent-hi els treballs de síntesi com immersions totals de 3 mesos.

10 setmanes a Canadà

Treball de síntesi a UK

BATXILLERAT

Obrim nous camins pel futur dels nostres alumnes perquè volem que l’alumnat entomi el seu propi camí amb les millors eines. Oferim el Batxillerat Dual Internacional que els permet obtenir una doble titulació: la del batxillerat propi i la del batxillerat americà, amb el qual poden accedir a les universitats d’Estats Units per seguir cursant els seus estudis.

Treballem l’anglès traçant juntament amb cada alumne l’itinerari més òptim a seguir, per tal que obtingui la certificació de Cambridge First Certificate in English (FCE) a 2n de Batxillerat.

100% d’alumnes aproven el FCE

1ª promoció de Batxillerat Dual Internacional en marxa

Français Project

PRIMÀRIA

Introduïm el francès com a primera llengua estrangera a partir de 5è de Primària i el treballem en grups reduïts, sobretot a nivell d’expressió oral, amb les auxiliars de conversa natives. Els alumnes que decideixen iniciar-se en la llengua han de cursar anglès fora de l’escola.

+30 anys impartint francès a les aules de Primària

+25% d’alumnes escullen francès com a primera llengua estrangera

SECUNDÀRIA

A la secundària l’alumnat pot arribar a gestionar 5 llengües si combina el francès amb l’anglès i l’alemany. Oferim matèries optatives de llengua francesa amb personal nadiu i la possibilitat de fer el treball de síntesi a França. En acabar l’etapa els alumnes poden presentar-se al certificat DELF Scolaire B1.

Treball de síntesi, estades i intercanvis a França

BATXILLERAT

Som la primera escola a Terrassa amb promoció graduada en Batxibac, la doble titulació batxillerat – baccalauréat francès que possibilita a l’alumnat cursar estudis universitaris a França i als països francòfons.

Enriquim la formació en francès amb intercanvis i estades a França en les que vivim amb famílies natives i ens acullen escoles amb el mateix projecte lingüístic. En acabar l’etapa l’alumnat pot accedir al certificat DELF Scolaire B2.

1a escola a Terrassa amb promoció Batxibac graduada (Curs 2015-16)

Deutsch Projekt

ESO i BATXILLERAT

L’alemany és la tercera llengua estrangera que oferim a l’escola i forma part del currículum de batxillerat des de fa més de 15 anys. A secundària l’alumnat pot escollir-la com a matèria optativa i a batxillerat com a matèria de modalitat.

Treballem amb el Goethe-Institut perquè els alumnes es presentin al Zertifikat Deutsch B2 durant el curs 2018-2019.

+15 anys oferint alemany a Batxillerat

+20% d’alumnes trien l’alemany com a 3a llengua estrangera

Voleu conèixer com ho fem?