El divendres 17 de febrer de 2018, els alumnes de la matèria Fonaments de l’Art de segon de Batxillerat van realitzar la primera fase del seu examen trimestral. Ho van fer a La Granja Catalana, un local fundat per Joan Aguilar el 28 de desembre de 1976 al Camí Fondo, i que, des del gener de l’any passat, va començar a funcionar també com a espai expositiu d’art.

L’examen, que va transcorre, doncs, fora de les aules, entre taules, clients, cafès i obres d’art, obligava els alumnes a realitzar una crítica valorativa de les obres exposades, tot demostrant com la part teòrica impartida a les classes els hi servia per a identificar-la en les produccions artístiques que tenien davant. Es tractava d’anar més enllà d’uns continguts apresos memorísticament, de ser capaços d’entendre que allò que l’àmbit acadèmic ens proporciona pot servir, a més, com a excusa per a una conversa entre amics.