Avui més que mai, en un món en profund procés de transformació, ens cal reflexionar sobre l’aportació que els escolapis podem fer per, des de l’educació, construir un món més just i fratern i per poder respondre millor a les preguntes i recerques dels nens i joves d’avui i de demà. Ells sempre són el centre. Són paraules del Pare General dels Escolapis a nivell mundial: Pere Aguado Costa.

També ens recorda com Sant Josep de Calassanç, el fundador de l’orde, definia l’Educació: “Molt digna, molt noble, molt meritòria, molt beneficiosa, molt útil, molt necessària, molt arrelada en la nostra naturalesa, molt d’acord amb la raó, molt d’agrair, molt agradable i molt gloriosa”.

Així doncs, amb el lema “EDUCAR, ANUNCIAR, TRANSFORMAR” del 18 al 22 d’abril la institució ha organitzat una trobada de tota l’Escola Pia del món. Perquè creiem en la proposta educativa de Calassanç i perquè estem compromesos amb l’educació escolàpia hem organitzat un congrés en el qual educadors de tots els països han compartit experiències i desafiaments amb la fita de buscar junts el camí de la renovació, i construir nous horitzons educatius.

De Catalunya hi ha assistit un grup d’educadores i educadors i han presentat el projecte de renovació pedagògica SUMMEM alhora que també experiències de dimensió interior, treball cooperatiu, inclusió, interculturalitat, acció social i lleure.

Podeu descobrir com s’ha desenvolupat el congrés a les xarxes socials amb el “hashtag” #coedupia2017 i a la pàgina web de l’Escola Pia.